VEDLIKEHOLDSRUTINER

Samtlige seksjonseiere skal overholde leilighetens vedlikeholdsrutiner.

Disse finner du her: vedlikeholdsrutiner

Rutinene henviser til og suppleres av FDV-dokumentasjonen tilhørende hver leilighet. Rutinene er også vedlagt beboerpermen.

Sameiet har serviceavtale for ventilasjonsanlegg som inkluderer  filterbytte. Bytte av ventilasjonsfilter blir utført i samtlige leiligheter 1 gang pr år. Beboerne vil bli varslet i god tid før oppstart. Dersom det er ønskelig med hyppigere filterbytte vil hver beboer kunne gjøre separate avtaler om dette.

Manglende vedlikehold vil kunne resultere i skader på bygningen og innbo i tilstøtende leiligheter. Slike skader vil i de fleste tilfeller være dekket av sameiets bygningsforsikring. Seksjonseier som har unnlatt å overholde vedlikeholdsrutinene vil bli belastet forsikringens egenandel. Seksjonseiers vedlikeholdsplikt er regulert i eierseksjonsloven §32,  sameiets vedtekter og husordensregler. Seksjonseiers erstatningsansvar for manglende vedlikehold er regulert i eierseksjonsloven §34.

Lenke til lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Lovens kapittel 5 gjelder seksjonseiernes disposisjonsrett.