Generelt

Sameiet har vaktmestertjeneste gjennom avtale med PVT. Dersom du oppdager feil eller mangler ved bygningsmassen eller tomten, ber vi om at du sender styret en henvendelse om dette via kontaktskjemaet.

Om forholdene ikke er ekstraordinære, vil vaktmester ta dette ved neste arbeidsdag i sameiet.

Skulle du likevel ha behov for å kontakte vaktmester så er vår kontaktperson hos PVT:

Anders Petterson, PVT
tlf: +47 958 45 075

mail: anders@pvt.as

Trenger du hjelp av en vaktmester?

I tilfeller hvor beboerne har behov for vaktmestertjenester kan sameiets vaktmester kontaktes, men kostnaden må dekkes av den enkelte beboer.

Timeprisen er kr X,- eks moms (kr x inkl. moms). Det faktureres for minimum en time. (Forbehold om prisendring)