PROSEDYRE VED UFORUTSETTE HENDELSER

(eksempelvis vannlekkasje, innbrudd, akutt sykdom etc.)

Rekkefølgen på punktene under må vurderes i forhold til situasjonen.

VARSLE

Ring nødnummer hvis dette kreves – 110, 112 og 113

 

A. Kontakt styreleder, Christina Vinje, tlf 900 65 058.

Oppnås kontakt vil styreleder gjennomføre de nødvendige tiltak.

Dersom det ikke oppnås kontakt med styreleder må følgende prosedyre følges:

B. Kontakt vaktmester/driftsselskap

  • Innenfor normal arbeidstid:  Vaktmester, Tobias Haram i Dypro Eiendom – tlf: 452 33 891.
  • Utenfor normal arbeidstid (kveld, helg, helligdager): Vaktmester, Tobias Haram i Dypro Eiendom – tlf: 452 33 891.

C. Kontakt forsikringsselskap ved behov:

  • Innenfor normal arbeidstid:  OBOS – tlf: 22 86 55 00 (Forsikringsavdelingen)
  • Utenfor normal arbeidstid (kveld, helg, helligdager): IF – tlf: 21 49 24 00

D. Orienter styret via kontaktskjemaet på nettsiden.