SOLSKJERMING

Solskjerming til leilighetene i Sæter Hage skal leveres av Scandic eller Fasadeprodukter. Det vil ikke være anledning til å velge andre leverandører. Begge leverandører er kjent med hvilke produkter som skal benyttes her.

Produktene som leveres har tilnærmet lik utforming. Begge har lokal tilstedeværelse. De er anerkjente aktører med lang fartstid i bransjen. De er ansett å levere produkter av god kvalitet. Hva gjelder pris ligger de i midtskiktet. Sameiet har gode rabatter.

Styret anbefaler beboerne å sette av tid til befaring både med Scandic og Fasadeprodukter.

Merk:

Ved montering av markiser er det veldig viktig at innfestingen gjøres riktig. Det skal under ingen omstendigheter monteres markiser uten at informasjon om innfesting er fremlagt styret.

SCANDIC: Ivar Valkve / 934 56 781 / ivar@scandic.no

FASADEPRODUKTER: Arne Erik Lid / 459 08 249 /arne.erik@fasadeprodukter.no