Merking

Merking av postkasse
Skilt til postkassen bestilles direkte fra www.skiltservice.com av den enkelte beboer.

Det skal benyttes hvite skilt med sort skrift. Postkasseskiltene har maksimalt 4 linjer med plass til maksimalt 17 tegn (inkl. mellomrom) på hver linje. Det skal kun stå navn på postkasseskiltene, ikke leilighetsnummer.

Navnliste ved byggets innganger, tilknyttet ringetablå
Styret har vedtatt at det kun skal stå etternavn på navnelistene. I de tilfeller hvor det er flere med samme etternavn fremkommer også fornavn. I de tilfeller hvor beboere i samme leilighet ikke deler etternavn vil begges etternavn kunne fremkomme på navnelisten, da med samme beboerkode. Endringer meldes til styret via kontaktskjemaet.

Ringetablå med navn
Navneendring meldes styret. Utskifting utføres av vaktmester.

Ringetablå har 1 linje med plass til maksimalt 16 tegn (inkl. mellomrom). Endringer meldes til styret via kontaktskjemaet.

Merking av leilighetsdør
Styret har besluttet at det kun skal benyttes en type dørskilt på beboernes leilighetsdører. Leilighetsnummer skal fremkomme. Hvorvidt det skal stå fornavn og/eller etternavn er opp til den enkelte. Etterbestillinger gjøres direkte fra www.foldal.no av den enkelte beboer. Oppgi at du bor i Sæter Hage for å få sameiets rabatt. Ved utflytting skal skiltets skruer stå igjen, det er kun skiltet som etterbestilles.