RINGEKLOKKE

Navneendring bestilles hos styret gjennom kontaktskjemaet. Styret rekvirerer dette og sørger for at det blir byttet. Ved ringeklokken skal det kun står etternavn.

Vi må vite oppgang, leilighet (gjerne også seksjonsnr.), som eksempel: Nordstrandveien 44A, Leilighet A-206, seksjonsnr. 100. Sameiet dekker kostnaden for navneendring og montering.

Vennligst ikke sett opp klistrelapper eller lignende. Disse vil bli fjernet.