PARKERING

parkering_colourbox5072239

Parkering for seksjonseiere skjer i U2 (for de som har kjøpt plassene der). Parkering i U2 skal kun gjøres på oppmerkede private parkeringsplasser. Ulovlig parkering eller parkering utenfor oppmerkede plasser vil medføre bøtelegging uten nærmere varsel. Parkeringsanlegget i U1 er åpen for alle og driftes av OnePark. Det er tilgang på strøm for lading av el-biler i U1. Besøkende med bil må parkere i denne garasjen. Prisene fastsettes av Onepark.