OM SÆTER HAGE

Byggeår:  2015 – 2017

Sted: Sæter / Nordstrand / Oslo

Omfang: 54 leiligheter, handelslokaler og parkeringsanlegg

Variasjon på leiligheter: 48 kvm – 157 kvm

Arkitekt: Arcasa Arkitekter AS

Byggherre: Fagerstad Utvikling AS / Fagerstad Neptune AS

Enterprenør: Ove Skår AS