Nytt fra styret 

Corona-virus

Styret følger Folkehelseinstituttets råd og den informasjon som publiseres på deres nettsider. Den foreløpige vurderingen er at det ikke skal iverksettes særlige tiltak i sameiets bygninger. Styret råder alle til å unngå unødig berøring av overflatene i fellesarealene, samt å sørge for god hånd- og hostehygiene.

For ytterligere informasjon se www.fhi.no og www.helsenorge.no.

Vedlikeholdsplikt

I henhold til eierseksjonsloven plikter den enkelte sameier å holde sin seksjon forsvarlig ved like slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Det er i utgangspunktet den enkelte sameier selv som besørger og bekoster vedlikehold av sin egen seksjon. For fellesinstallasjoner og hvor det er mulighet for store besparelser kan styret organisere vedlikeholdet. Dersom andre seksjoner eller fellesareal påføres skader som følge av manglende eller mangelfullt vedlikehold, kan den seksjonseier som har forsømt sin vedlikeholdsplikt på nærmere vilkår bli erstatningsansvar for de oppståtte skader.

Styret vil minne om at også andre vedlikeholdsrutinene skal følges. Mer informasjon om dette finner dere her eller i beboerpermen.

Bruk av fellesareal – Hagen

Hagen er til for at alle som bor her, både barn og voksne, skal bruke den.

Det er strenge HMS-forskrifter for lekeplasser. Styret har av den grunn derfor besluttet at det ikke er tillatt å klatre på Ekornet, Konglene og leke i vannspeilet (uavhengig av om det er fylt med vann eller ikke). På nåværende tidspunkt er det heller ikke tillat å klatre på Toms stol. Styret arbeider med å etablere et gummidekke under stolen som tilfredsstiller de gjeldende kravene. Det vil bli sendt ut informasjon så snart dette er på plass.

Det må utvises varsomhet ved lek rundt busker og trær da de ikke tåler så mye enda. Det er ikke tillatt å leke i blomsterbed og hekk.

Glassrekkverket i Hagen er i forskriftsmessig høyde. Styret vil likevel be om at barn som skal leke i Hagen informeres om at det ikke er tillatt å klatre på rekkverket. Små barn må alltid holdes under oppsikt.

Dørene i oppgangene må ikke holdes åpne ved bruk av matte eller annet så lenge den automatiske dørpumpen er slått på.

Parkering og oppbevaring i U2

Alle parkeringsplassene i U2 er solgt. Det er ikke tillatt å parkere andre steder enn på oppmerket plass. Det gjelder også MC. Sykler skal parkeres i sykkelstativ. Parkeringsplassene er små. De er derfor ikke tillatt å parkere MC og bil på samme plass. Av brannsikkerhetsmessige årsaker er det ikke tillatt å oppbevare bildekk og andre gjenstander på parkeringsplassen. Dette skal plasseres i den boden som seksjonseier disponerer.

Styret vurderer mulighetene for å tilby en løsning med oppbevaringsskap som monteres på vegg, som er tilpasset parkeringsanlegg. Dersom dette blir aktuelt vil informasjon bli sendt ut.

Ytterligere informasjon om parkering og oppbevaring av gjenstander i U2 finnes i sameiets vedtekter og husordensregler. Ved spørsmål ta kontakt med styret.

Reklamasjon i egen seksjon/leilighet

Ved feil og mangler som gjelder forhold i egen leilighet må dette meldes inn som reklamasjon til Ove Skår AS.

Ved spørsmål ta kontakt på tlf. 69113100 eller epost post@ove-skaar.no

Annen informasjon

Forhold som gjelder fellesareal kan meldes til vaktmester Tobias Haram, Dypro Eiendom, tlf. 452 33 891.

Se www.sæterhage.no for nyttig informasjon.

 

Styret