Innetemperatur og oppvarming av leilighetene

Balansert ventilasjon

Det er balansert ventilasjon i Sæter Hage. Det vil si at alle leiligheter får samme temperatur på ventilasjonsluften inn til alle rom. Tilluftstemperaturen er justert til 19ºC, som er anbefalt temperatur, til alle leiligheter. Innstilt temperatur kan av den enkelte justeres til det den enkelte finner som sin komfortemperatur, dette gjøres på tablået på ventilasjonsaggregatet. På sommeren kan det for eksempel for enkelte være riktig å innstille tilluft temperatur ned til minimum slik at ettervarmingsbatteri ikke tilfører varm luft på grunn av kald uteluft på natterstid. Dersom en ønsker lavere temperatur på f.eks soverom må dette kompenseres ved å åpne vinduer. Ventilasjonsmengdene til de ulike rommene i leilighetene er innstilt i henhold til krav i gjeldende tekniske forskrifter.

Gulvvarme

Ønsket temperatur for rom/gulvvarme stilles inn på temperaturrattet i det enkelte rom. På sommerhalvåret kan det være riktig for enkelte å stille ned temperatur på romfølere slik at ikke det tilføres gulvvarme på natterstid som det ikke er behov for på dagtid og som da luftes ut.

Systemet som er benyttet i Sæter Hage er Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS analoge. Eventuelle problemer med temperaturen kan skyldes behov for batteribytte. Før leverandør kontaktes skal dette undersøkes.

Brukerveiledning for Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS finner du her. Tilsvarende informasjon er inntatt i beboerpermen.