FORRETNINGSFØRER

regnskapsforsel

OBOS

Sameiets forretningsfører er OBOS. Forretningsfører bistår sameiet med oppgaver knyttet til eierskifter, økonomi/regnskapsoppfølging og utstedelse- og innkreving av fakturaer for felleskostnader og a-konto energi.

Kjøper eller selger du en seksjon i sameiet er det viktig å sørge for at forretningsfører får rask beskjed mht eieroversikt, beboerlister felleskostnader. Snakk med megler eller kontakt forretningsfører for mer informasjon om eierskifter.

For spørsmål vedrørende felleskostnader og fakturering av disse, kontakt sameiets forvaltningskonsulent.