BRANNSIKKERHET

Hver leilighet i Sæter Hage utgjør en egen branncelle. Prinsippet med branncelleinndeling er primært ivaretakelse av personsikkerhet, sekundært å ivareta verdisikkerheten. Funksjonen til brancelleinndelingen er å begrense brann- og røykspredning, samt ivareta sikre rømningsveier.

Bygningene er oppført med bærende konstruksjoner i stål og betong. Konstruksjonene er dimensjonert for å motstå et fullstendig brannforløp.

I hver leilighet er det montert sprinkleranlegg som slår ut ved varmeutvikling. Leilighetene er utstyrt med røykdetektor og brannslukningsapparat.

  1. Instruks ved brann i egen leilighet
  2. Brann utenfor egen leilighet
  3. Generell informasjon følger nedenfor.

GENERELL INFORMASJON

Brann utvikler seg svært raskt!

Beboere må gjøre seg kjent med rømningsveier. Beboere med takterrasser må også gjøre seg kjent med rømningsvei over tak. Sørg for å ha brannslukningsapparat tilgjengelig.

Varsling

Dersom det brenner ringer du 110. Hvis du selv varsler brann, må du opplyse adressen og leilighetsnummer.

Ved brannalarm i leiligheten er det startet en automatisk forsinkelse av alarmsenderen og alarm i resten av bygget. Denne tiden er satt til 2 minutter. Etter 2 minutter starter brannalarmen i hele bygget og Brannvesenet varsles. Beboerne må følge instruksen. Sameiet har et sentralt brannvarslingssystem som varsler brann, uavhengig av hvor alarmen er utløst.

Evakuering

Gjennom trapperom og korteste vei ut. Dersom du ikke kan evakuere gjennom trapperom, rømmer du til egen balkong eller vindu for å bli reddet derfra av stigebil.

Ta  Forholdsregler: Hold alle fellesarealer/rømningsveier ryddige

Alle oppganger og fellesområder er rømningsveier. De skal derfor være ryddige og fri for hindringer eller ting som kan brenne. Av denne årsak kan eiendeler og gjenstander som plasseres i fellesområdene bli fjernet uten forvarsel.

Det er forbudt å oppbevare brannfarlige og lettantennelige væsker eller gjenstander i fellesområder og boder (bensin etc).

Meld fra om feil

Dersom du oppdager feil eller mangler ved brannsikring, plikter du å varsle styret i sameiet.

Vedlikehold av sprinkleranlegg og slukkeutstyr

Sprinkleranlegget skal bare kontrolleres av autorisert personell via sameiet. Sprinklerhodene må ikke under noen omstendighet tildekkes, eller brukes som oppheng. Det kan ikke henges eller monteres noe nærmere sprinklerhodet enn 15 cm.

Det er beboers ansvar å sørge for at brannslukningsapparat er tilgjengelig og fungerer.