Nytt fra styret – januar/februar 2020

Utbedring av bunnplate i U2

Utbedringsarbeidene bli påbegynt i slutten av uke 4.

Samlet varighet for utbedringsarbeidene er antatt til ut juni måned, og at polyurethan-belegg foreløpig utsettes til medio september slik at bunnplate får en periode med kontroll av vanntetthet før belegget utføres.

Det vil bli arbeidet på begrensede områder ad gangen, og arbeidsområdene vil bli fysisk avsperret mot øvrige områder av U2 slik at sikkerheten ivaretas.

Ove Skår AS vil ta direkte kontakt med de enkelte seksjonseiere ang flytting/omdisponering av biler mv når behovet er nær forestående. De som skal på reise eller lignende bes ta kontakt vedrørende dette. Gi beskjed til post@ove-skaar.no eller representant på plassen.

Seksjonseierne vil bli gitt løpende informasjon om hvilke områder det arbeides i. Det vil bli satt opp oppslag med info om arbeidenes fremdrift mv på tavle ved postkassene i hovedinngang A samt i sluser til U2.

Ove Skårs’ stedlige ansvarlige formann/arbeidsleder vil være Erik Günther. Han vil sammen med Tobias Haram (vaktmester) kunne svare på ad hoc henvendelser på stedet ang spørsmål direkte relatert til forhold der.

Det er opprettet følgende mailadresse og kontakttelefon som den enkelte seksjonseier kan benytte ved behov for tilleggsinformasjon i forbindelse med prosessen:

Annen informasjon

Forhold som gjelder fellesareal, herunder behov for strøarbeider el., kan meldes til vaktmester Tobias Haram, Dypro Eiendom, tlf. 452 33 891.

Se www.sæterhage.no for nyttig informasjon.

 

Styret

Vil du motta nyhetsbrev fra styret i Sæter Hage?